Asociace

komunitní

energetiky

ČR

Budoucnost energetiky je v komunitě

Asociace komunitní energetiky ČR sdružuje všechny tvůrce komunitní energetiky. Jsme dobrovolné sdružení, jehož cílem je podporovat decentralizaci energetiky a vytváření energetických komunit napříč Českou republikou.

Kontaktovat

Vize
a mise

Naše mise

Hájíme a prosazujeme zájmy našich členů, reprezentujeme a zastupujeme je na mezinárodní, národní i regionální úrovni. Otevíráme příležitosti pro komunitní výrobce čisté energie. Nabízíme společný hlas energetických sdružení v oblasti komunitní energetiky.

Naše vize

Chceme zvýšit povědomí o komunitní energetice a o možnostech využívání čisté energie z ekologických zdrojů. Členové AKEČR - vlastníci komunitních zdrojů obnovitelných energií (OZE) - čistou energii získají ze solárních, větrných, vodních a dalších elektráren OZE. My je všechny spojíme, abychom jejich jménem vyjednávali lepší podmínky a přinášeli jim aktuální informace z energetické oblasti.

Členové a partneři

Ing. Patrícia Čekanová, PhD. - Prezidentka AKECR.cz

„Každý člověk má právo být součástí komunity s obnovitelnou energií. Členské státy EU by měly nastavit podmínky tak, aby všichni lidé mohli toto právo využít. Vezmeme komunitní energetiku do vlastních rukou. Budoucnost energetiky spočívá právě ve vytváření komunit a v její decentralizaci.“

Patrícia Čekanová

Prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR

3. 5.

2023

Kongres Právní prostor

Srdečně Vás zveme na 11. ročník Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, kde bude jednou z přednášejících Patrícia Čekanová, prezidentka AKE ČR. Kongres se uskuteční v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi, a to v termínu: 3.–4. 5. 2023. Těšit se můžete na celou řadu odborníků i bohatý doprovodný program.

Více informací

Kalendář akcí

Dokumenty ke stažení

Název Poslední změna Stáhnout
Stanovy - AKECR 15.12.2021 16.12.2021 Stáhnout